logo 2013

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: image002.jpg

Harløse Vandværk A.m.b.a

Harløsevej 217

Ny Harløse

3400 Hillerød

 

 

Fakturaadresse:

Harløse Vandværk A.m.b.a.

Tjærebyvej 20
3400 Hillerød

 

(Faktura gerne som PDF)

kasserer@harloese-vand.dk

 

Er der spørgsmål : Ring på tlf. 40 53 06 00 eller 22 48 74 75

Beredskabsplan
Link:
Dagsorden Generalforsamling 2017
Referat fra Generalforsamling 2016
Regnskab 2016 og budget 2017
Takstblad 2017
Referat fra Generalforsamlingen 2017
Vandprøver 2017 (Den sidste prøve kommer automatisk frem, tidliger kan ses ved at slette filnavn i mappen)

Lidt om vandværket

Harløse Vandværk er et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabets primære opgave er at forsyne de ca. 200 andelshavere med tilstrækkeligt vand egnet til husholdningsbrug til lavest mulige pris. Selskabets opgaver samt rettigheder og pligter som andelshaver er beskrevet i selskabets vedtægter.

Harløse Vandværk drives til daglig af Vandværkspasser Bjørn Karlsson og Keld Bøhm Jensen, det overordnede ansvar varetages af selskabets bestyrelse med formand Per Plannthini spidsen.

Harløse Vandværk anvender én boring og har én boring i reserve. Fra boringen produceres ca. 35.000m3 vand pr år, og kapaciteten er ca. 15 m3 i timen. Vandets hårdhed er ca. 15.5 og det har en surhedsgrad på ca. pH 8.05.

Der foretages løbende kontrol af vandets kvalitet. Kontrollen udføres af R. Dons Vandanalytisk Laboratorium, og seneste analyserapport er altid tilgængelig på denne side. Der er aldrig blevet konstateret pesticider eller andre miljøgifte i vand fra Harløse Vandværk.

Prisen på vand justeres hvert år afhængig af omkostninger til drift og vedligeholdelse af vandværk og vandledninger.

Harløse Vandværk er interessent i IS Grundvandssamarbejdet i Hillerød og er medlem af Foreningen af Vandværker i Hillerød Kommune (FVK).